Statuten / Verzekeringen / Lidmaatschap

 Statuten WVSL BE 0835195140
Huishoudelijk reglement
Rekeningnummer WVSL. IBAN BE35 0012 3537 6337 BIC GEBABEBB
op naam van Schaakliga W-Vl - Winkelpad 202 te 8400 Oostende

Ledenadministratie

Lidgelden KBSB Senior - Junior september 2019 tot eind augustus 2020: 14 euro Rekeningnummer: BE76 0015 9823 0095
Lidgelden VSF + Liga Senior - Junior september 2019 tot eind augustus 2020:
VSF 4 euro + Liga 10 euro te samen 14 euro
Rekeningnummer: BE35 0012 3537 6337
* Om aangesloten te zijn moet men aangesloten zijn op alle niveau's (KBSB - VSF - Liga en Club)

 Aanvraagformulier toelage Jeugd Europese en Wereldkampioenschappen (pdf)

 Aanvraagformulier toelage Jeugd Europese en Wereldkampioenschappen (docx)

Handleidingen

 Playermanager - Uitleg bij de KBSB ledenadministratie.
 Playermanager - Handleiding.

Ledenbestand: via de link naar de KBSB-site, zwarte balk bovenaan, uitrolmenu "fiches,clubs,top-players" kan u het ledenbestand raadplegen door op clubs te klikken en daarna op het stamnummer van de club die u wilt raadplegen. De clubfiche en ledenlijst verschijnen.

Verzekering

 Kontrakt Algemene voorwaarden verzekering Arena
 Kontrakt Bijzondere voorwaarden verzekering Arena
 Ongevalformulier (pdf)  -   Ongevalformulier (docx)

 Vademecum Liga's / VSF / KBSB

 
chess consult   talistro witachtergrond